Blog da área de deportes

Blog da área de deportes
Ampliar >>

Blog da área de Cultura. Concello de Abegondo

Blog da área de Cultura. Concello de Abegondo
Ampliar >>

FACEBOOK DEPORTES

Ampliar >>

TWITTER DEPORTES

Ampliar >>

FACEBOOK CULTURA

Ampliar >>
Sempre antes de inscribir a un menor en actividades:

1)Realizala alta do pai/nai/tutor como novo usuario (éste debe ser maior de idade)
2)Dar de alta os seus fillos/usuarios tutelados dende a ficha do seu usuario
3)Dende a ficha do usuario menor, inscribilo nas actividades que desexe.
Para actividades de Cultura ou Deportes é necesario ter adquirido, con carácter previo, o seguro obrigatorio correspondente á tempada en curso, para poder tramitar calquera inscrición en actvidades culturais ou deportivas.

Tramitar a alta no seguro obrigatorio

Nas actividades en caso de ser máis inscricións que prazas, realizarase un sorteo onde terán preferencia os empadroados.
Concello de Abegondo. | correo@abegondo.es | 981 64 79 09 | Termos, condicións de uso e política de privacidadeAviso Legal